Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘dones’

Els estereotips també tenen la seua presència a la xarxa. Simplement el fet d’introduir les  paraules “mujeres informáticas” al cercador Google així ho demostra: quatre dels deu primers resultats duen a pàgines on s’expliquen acudits sobre la relació entre les dones i la informàtica intentant deixar en evidència la seua intel·ligència i amb un alt contingut sexual on es qüestionen les seues capacitats professionals a aquest àmbit.

No obstant això, la presència femenina a la xarxa és cada vegada més important. Hi ha nombrosos exemples d’espais creats especialment per fomentar l’ús d’Internet com una eina de comunicació, de relació i de participació de les dones en l’exercici de la ciutadania per superar l’exclusió digital per raó demujer internet gènere. Exemples d’açò són Dones en Xarxa (www.donesenxarxa.cat) i Mujeres en Red. Periódico feminista (http://www.mujeresenred.net/) que més enllà de ser unes xarxes d’opinions i noticies al voltant dels drets de les dones, comencem a impulsar accions d’intervenció social directa amb les dones.

I és que Internet és un mitjà per a tots. No importa si ets home o dona. El que realment importa són els coneixements, l’experiència i l’interès per l’aprenentatge continu que aquest nou mitjà duu implícit.

Les dones del nostre país estan entrant sense presses, però sense pauses a la xarxa. La seua presència és molt diversa, tant com possibilitats presenta Internet: estan presents a les diferents xarxes socials, posseïxen el seu propi espai personal, participen en el desenvolupament de les noves tecnologies, etc.

De fet, aquests espais creats per dones tenen una concepció de la xarxa com un lloc ideal per dur endavant el projecte de fer visible la figura femenina, trencant així amb les dificultats que aquestes s’han trobat per a participar en les organitzacions tal com s’han concebut tradicionalment: de forma jeràrquica.

Sens dubte, Internet suposa una oportunitat immenses i oferix possibilitats i usos diversos: contactar amb altres persones, crear grups de relació i d’interès, formar xarxes i especialment facilitar un espai on generar i accedir a la informació de forma alternativa. D’aquesta manera es superen alguns aspectes que han suposat una dificultat per a les dones, com per exemple la històrica invisibilitad de la seua mirada.


Read Full Post »